Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2013

niepowiemtajemnica
Czasem każdemu się wydaje, że wszyscy ludzie to jakieś wybrakowane urządzenia. Ten moment w zależności od sytuacji nazywa się oświeceniem lub załamaniem nerwowym.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
0199 1a6f 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Lecz prawdziwy ból jest milczeniem
— Hłasko/ Umarli są wśród nas
Reposted fromsfeter sfeter viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Potrzebuje się w kogoś wtulić jak kurwa nigdy......
— szkoda że sam tak wszystko zjebałem
niepowiemtajemnica
5942 1f20 390
Reposted fromrisky risky viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Kiedyś się do Ciebie uśmiechnę, przytulę i powiem "warto było Cię poznać" .
Reposted fromhope96 hope96 viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
1222 37a5 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
0459 0142 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Miłością jest, że ty jesteś tym nożem, którym ja grzebię w sobie.
— Franz Kafka
Reposted frommorelove morelove viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Niedziele są na tęsknoty. W niedzielach jest coś takiego,że mam ochotę urwać sobie głowę.
— Przejebane być wrażliwym - facebook
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaEtien Etien
1374 119f 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
niepowiemtajemnica

Stęskniłam się.

Czasami mi się to zdarza.
Reposted fromadriannak adriannak viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
4397 ebdd 390
Reposted fromundertow undertow viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
6886 d1d3 390
Reposted fromretaliate retaliate viaEtien Etien

May 02 2013

niepowiemtajemnica
4842 ea66 390
Reposted fromsnowlake snowlake viainsanedreamer insanedreamer
niepowiemtajemnica
3543 3c9a 390
Reposted fromsnowlake snowlake viainsanedreamer insanedreamer
niepowiemtajemnica
6659 eeb8 390
Reposted fromnfading nfading viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl