Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2013

niepowiemtajemnica
1994 08b2 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
niepowiemtajemnica
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
0295 934f 390
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
4461 f9ac 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
4047 39c0 390
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
nie umiem latać i pewnie tak zostanie.
— czemu ja?
Reposted fromdirtyliar dirtyliar viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
6879 23b6 390
Reposted frompulli pulli viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
do kogo pobiegniesz, kiedy będzie źle?
Reposted fromlabellavita labellavita viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Szybko się denerwuję i równie szybko popadam w jakąś chorą melancholię. 
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
5536 da5f 390
Reposted fromskinnier skinnier viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
7860 cd7e 390
Reposted fromlunainforest lunainforest viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Co ciekawego jest w młodości? Naiwność może...
— mądrości z wykładu
Reposted fromkrzyk-ciszy krzyk-ciszy viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
5449 631e 390
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
niepowiemtajemnica
1706 7ba0 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
8201 f9c6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić.
— Kubuś Puchatek
niepowiemtajemnica
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— J. Borszewicz
Reposted frompotrzask potrzask viaEtien Etien
niepowiemtajemnica
9529 52db 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl